Contractant els nostres serveis obtindrà:


- Uns serveis professionals a un preu competitiu

- La satisfacció de col·laborar amb una obra social exercint així la responsabilitat social corporativa.

- Compliment de la LISMI (llei 13/1982 d’integració    dels minusvàlids d’obligat compliment).

- La implicació i participació en el seu territori.

- La satisfacció de practicar la solidaritat, ajudant als col·lectius més desprotegits en moments difícils com els actuals.

PROFESIONALITAT I ESPERIT DE SERVEI