SUPORT LABORAL

  • Personal de suport  expert dedicat a la integració al món laboral.
  • Adaptació al lloc de treball
  • Estudi i seguiment de l’evolució professional
  • Avaluació dels resultat.

SUPORT

ENCLAVAMENT

  • Vessant d’integració laboral a l’empresa
  • Oportunitat de treball
  • Adaptació a les necessitats productives de les empreses
  • Responsabilitat social corporativa (RSC)
  • Qualitat se servei

EVOLUCIÓ I ADAPTACIÓ