• Acabats i presentació.
  • Cadena de muntatge.
  • Sala blanca manipulació aliments. (Registre Sanitari)
  • Transformació de productes.
  • Paqueteria i retractilats.
  • Etiquetatge.
  • Promocions.
  • Agrupaments.