TOT TIPUS DE MANIPULATS

- Etiquetatge.
- Retractilats.
- Envasats i empaquetats.
- Agrupament de producte.
- Cadena de muntatge.
- Sala Blanca.